1

Inleiding

Zomer 1996 ben ik in het bezit gekomen van een zestal dieren, twee mannen en vier vrouwen. Vanaf het begin af aan hebben alle dieren goed gegeten en groeiden voorspoedig. In november 1996 vond ik èèn van de mannen dood in het terrarium. Het vreemde hiervan was dat de prooi, een baby muis, nog half in de bek zat. Het vermoeden is dat dit dier is gestikt ondanks dat de prooi niet te groot was. Ik ben toen opzoek gegaan naar een andere man en heb die eind 1996 gevonden bij een man in België.

Beschrijving

Het is een typische Elaphe dat is duidelijk te zien aan zowel de kop als aan de bouw van het lichaam. De lengte van deze soort wordt een kleine meter. Het is èèn van de klein blijvende Elaphe soorten die door hun slanke bouw nog kleiner lijken. De kleur is bruin-geel tot roodbruin met twee rijen vlekken die in de nek soms strepen zijn. De vlekken die paars gewijs staan lopen soms in elkaar over. De vlekken/ strepen zijn roodachtig/bruin van kleur met een zwarte rand er omheen. De vlekken/strepen lopen soms over een bruinachtige baan. Hierdoor lijkt het of het dier gestreept is met vlekken/strepen. Acht tot tien, soms elf, bovenlipschubben. Ze hebben 18 tot 20 tanden in de bovenkaak.

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van deze Aziaat is het berggebied van zuidoost China.

Huisvesting

De tweede man, deze was een stuk kleiner dan de overige dieren, heb ik in een apart terrarium, 40x40x40(LxDxH), gezet om bij te voeren. De andere dieren, èèn man en vier vrouwen, zitten in een terrarium van 90x30x60(LxDxH). De grond bedekking is zand (zandbakzand van een tuincentrum). De aankleding bestaat verder uit enkele stonken, takken en kunstplanten. Tevens ligt er in het terrarium een stuk halfrond kurk waar de dieren gretig gebruik van maken om onder weg te kruipen. De verlichting bestaat uit een 25 wat lamp. De dieren hoeven niet erg warm te zitten 20 graden Celcius is al voldoende.

Voedsel

Het voedsel bestaat uit behaarde en onbehaarde nestmuizen tot maximaal springers. Grotere prooien worden wel gewurgd maar kunnen meestal niet worden opgegeten.

Voortplanting

De dieren zijn in de natuur geslachtsrijp na ca 2 jaar. In gevangenschap kan het al na een jaar zijn. Dit komt omdat veelal de dieren in hun eerste levensjaar in de winter gewoon door gevoerd worden. In de natuur gaan deze dieren gedurende 4 tot 6 maanden in winterslaap. Het is aan te raden om de dieren in winterslaap te doen volgens veel literatuur gedurende minimaal drie maanden bij een temperatuur van ca 15 graden Celsius. De paringen vinden veelal plaats in het jaar voorafgaande, zomer/najaar, aan het jaar van het leggen van de eieren (spermaopslag). Er worden ook paringen gezien in het voorjaar, maar die hebben volgend de literatuur geen of minder invloed op de eieren van dat jaar.

Eerste kweek

Eind mei 1997 heeft èèn van de vrouwen haar eerste vier eieren gelegd, drie bevruchte en èèn onbevrucht ei, het laatste ei heb ik na een week weggegooid. De eieren zijn in verhouding tot het dier erg groot. De eieren zijn ca 20×45 mm groot en zijn tussen de 10 en 15 gram. De eieren werden in een broedstoof gelegd in een open bakje met vochtig vermiculiet, tegenwoordig gebruik ik dichte bakjes met vochtig zaagsel. De broed temperatuur zit tussen de 26 en 28 graden Celsius. De eieren komen tussen de 25 en 40 dagen uit. Dat lijkt vrij kort maar gezien de korte periode van actief zijn in de natuur is het begrijpelijk. De broedduur heeft ook te maken met de hoogte van de temperatuur waarmee wordt uitgebroed. Begin Juli kwam het eerste ei uit dit was een mooie vrouw. De andere twee eieren werden veertien dagen later open gemaakt en daar zaten twee niet volgroeide jongen in. Er is ergens iets niet goed gegaan, war weet ik niet. Het eerste jong heb ik nog steeds in mijn bezit.

Tweede kweek

De zomer en najaar van 1997 heb ik de man, de andere man, uit België, zat nog apart, diverse keren zien paren met de diverse vrouwen. Van begin November 1997 tot eind Januari 1998 heb ik de dieren in winterrust gedaan, in de kelder, bij een temperatuur van tussen de 3 en 16 graden Celsius. Na de winterslaap bleven de dieren in de maand Februari nog erg rustig en aten niet of nauwelijks. In de maanden maart en april werd er door de vrouwen veel gegeten. Dit was voor mij de aanleiding dat de vrouwen zwanger waren. Dit bleek ook wel. Vanaf eind april tot in mei werden de eieren gelegd door alle vier de vrouwen. In totaal waren het twaalf goede eieren en twee slechte. Alle twaalf goede eieren kwamen uit in de periode eind mei tot eind juni. De verhouding mannen vrouwen was: zes mannen en vier vrouwen. De jongen gingen snel aan het eten.

Man België en vrouw 1997

Zowel de man uit België als de eerste eigen gekweekte vrouw werden de hele winter 1997/1998 doorgevoerd. Het viel op dat de man niet of nauwelijks heeft gegeten in deze periode dit tot tegenstelling van de vrouw die goed door gegeten heeft en al groter was dan de man van een jaar eerder.

Derde kweek

Een maand nadat de vrouwen de eieren hadden gelegd heb ik de man uit België en de vrouw van 1997, die tot die tijd alle twee apart werden gehuisvest, bij de groep geplaatst. Vanaf dat moment heb ik een groep van zeven dieren, twee mannen en vijf vrouwen. Net zoals het vorig jaar vonden er in de zomer en najaar diverse paringen plaats van beide mannen bij de diverse vrouwen. In december 1998 heb ik alle zeven dieren in een box in een koelkast geplaatst, ik heb hier een aparte koelkast voor. De temperatuur ligt tussen de 5 en 10 graden Celsius en is veel stabieler dan vorig jaar in de kelder. Eind februari begin maart worden de dieren weer uit de koelkast gehaald en dan maar weer afwachten wat dit zal jaar, 1999, zal brengen.

Tot slot

Elaphe bimaculata is, naar mijn mening, een vrij makkelijk en rustige te houden soort die niet groot wordt. Dit heeft als voordeel dat er geen overdreven groot terrarium nodig is om deze dieren te houden. Het tweede voordeel is dat de prooien niet groter hoeven te zijn dan een springer. Dit komt mij zeker goed uit daar alle slangen die ik in mijn bezit heb geen grote prooien eten. Als de dieren goed worden gehouden is het zeker mogelijk om met de leeftijd van èèn jaar met deze dieren te kweken. Mijn advies is om toch nog een jaar te wachten om de vrouwen goed te laten uitgroeien. Een winterrust wordt aanbevolen maar is niet, zie eerste kweek, noodzakelijk zodat men zomer en winter van deze dieren kan genieten. Ze zijn een tikje schuw maar als men een aantal dieren in een terrarium houd zullen er regelmatig dieren te zien zijn. Tevens zijn deze dieren die ik heb niet agressief maar wel nieuwsgierig. Ik denk dat iedereen die deze dieren heeft of gaat aanschaffen er veel plezier aan zullen beleven.