1

vezheader

De Geschiedenis van de VEZ

Jammer genoeg kunnen wij u via onze site alleen berichten over het oprichten van de VEZ naar aanleiding van wat wij terug kunnen vinden in de oude VEZ bladen en documentatie van bestuurslid Ron van der Putten.

De oprichters van de VEZ zijn: Floor van Hoek en Sandy Kleerekooper. Zij namen ook zitting in het allereerste bestuur. Floor werd secretaris, Sandy voorzitter en als penningmeester werd Martin van Wees aangesteld.

De eerste ledenvergadering van de VEZ vond plaats op 30 maart 1985, een druilerige voorjaarsdag, waarbij 10 leden met een aantal huisgenoten aanwezig waren. Het belangrijkste punt was de statuten doorlezen en deze werden dan ook met het clubblad meegestuurd.

Het eerst clubblad (VEZ blad) telde 12 bladzijde (blad 2, 16 bladzijden en blad 3, 28 bladzijde). Wat stond er nu in dit allereerste blad?
• Een verslaglegging van de oprichting en eerste ledenvergadering van de VEZ.
• Vermelding van de contributie (toen Fl. 25,-),
• Een brochure om leden te werven,
• Het opzetten van een ledenlijst en dierenlijst,
• Een stukje over de degoe en
• De allereerste ¨Vraag & Aanbod¨.


Commerciële advertenties konden geplaatst worden tegen een tarief van Fl. 50,- / halve pagina en waren dan ook al vanaf het 3e nummer een feit.

Een opgave formulier voor nieuwe leden (1987) vermeld de doelstellingen van de VEZ:

De VEZ is een in 1985 opgerichte landelijke vereniging van houders van exotische zoogdieren.
De vereniging is opgericht door, en bedoeld voor mensen die zoogdieren houden, met een ander doel dan het fokken van (kleur) variaties.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van samenwerking tussen houders van exotische zoogdieren, en het bevorderen van kennis- en informatie verspreiding op het gebied van houden van exotische zoogdieren.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:

1. Het uitgeven van een tijdschrift

2. Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen

3. Het stimuleren van een verantwoorde import

4. Het verzorgen van een verantwoorde import

5. Het onderhouden van contacten met nationale en internationale overheden en organisaties

6. Het stimuleren van onderzoek naar optimale condities voor het houden van de verschillende soorten.