1

vezheader

Het VEZ Blad

Het VEZ blad zal vanaf 2005 zo'n 1x per jaar als jaarnummer verschijnen (tegen het einde van het lopende jaar).
Daarnaast zal er vanaf 2005 een VEZ nieuwsbrief uitgebracht worden waarvoor VEZ leden zich via de site kunnen aanmelden.
Deze nieuwsbrief zal naast informatie over de vereniging ook artikelen over exotische zoogdieren bevatten. Voor zowel de uitgave van het VEZ blad als de nieuwsbrief geldt dat er wel voldoende nieuwe kopij aangeleverd moet worden.
De nieuwsbrief is vervallen.

Er kan geen enkel recht ontleend worden aan het niet tijdig of helemaal niet verschijnen van het VEZ blad of de nieuwsbrieven.
Artikelen uit het blad verkondigen slechts de mening van de auteur en niet van het bestuur van de VEZ. Ingezonden artikelen kunnen op de site geplaatst worden, behalve als de auteur uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen.

Verkoop losse nummers. Per 01.01.2007 gestopt.