1

Informatie

Deze groep roofdieren is het rijkst aan soorten. Derhalve is het slechts mogelijk de voorwaarden waaronder deze dieren gehouden kunnen worden, summier te beschrijven en maar enkele voorbeelden aan te halen. Zij zijn in afmeting te vinden ter grootte van ratten tot dassen. De meesten van hen zijn in de schemer en 's nachts aktief. Zebramangoesten en stokstaartjes daarentegen overdag.

Benodigde ruimte

De afmetingen van het verblijf al naar gelang de grootte van de dieren en hun behoefte aan aktie.

Dwergmangoest

8 m2 per koppel en voor elk dier meer 1 m2. Kleine soorten: Loewak, Mungo, Zebramangoest, Stokstaartje en boombewonende civetkatachtigen: 12 m2 per koppel en voor elk dier meer 2 m2. Middel grote soorten zoals ichneumoachtigen: 16 m2 per koppel en voor elk dier meer 3 m2. Grote soorten: Aziatische civet, Fossa Bintoerong: 20 m2 per koppel , elk dier meer 3 m2.

Klimaat

Met weinig uitzonderingen zijn civetten bewoners van tropische gebieden. Zij moeten tijdens de koude jaargetijden in verwarmde binnenverblijven gehouden worden (temperatuur boven 18 C). Sommige soorten zoals de Genetkat, Indische civet, stokstaartje en zebramangoest kunnen ook bij vorst buiten gehouden worden. Ze moeten echter wel vrije inloop hebben in hun nachthokken waar een temperatuur heerst van boven de 15 C. Het is ook mogelijk in het buitenverblijf warmtebronnen aan te brengen (infrarood-lampen e.d). Zonnebaden is voor het stokstaartje, dwergmungo en enkele andere soorten zeer belangrijk.

Inrichting van het verblijf

De bestaande natuurlijke vegetatie of een vaste vloer met een zandbak, fijne schors. Sommige soorten zoals b.v het stokstaartje hebben scharrel en graafplaatsen nodig. Zo ook steen- en houtkonstrukties voor bodembewoners. Een waterbekken is slechts voor enkele soorten zoals de moerasichneumon. Dit bekken dient tevens als zwemgelegenheid voor waterminnende soorten. Voor boombewoners zoals de Genetkat, Loewaks en Bintoerongs moet veel klimgelegenheden zijn. Nachthokken en hokken om te werpen zijn nodig.

Sociaal gedrag

Een aantal soorten is zeer onverdraagzaam. Indien de dieren koppelsgewijs gehouden worden, moeteen er voorzieningen getroffen worden om de dieren te kunnen scheiden. Veel Mungo's ( b.v Zebramangoest, Stokstaartje en Dwergmangoest) zijn gezellige dieren die in grote families gehouden kunnen worden.

Voeding

Vlees, voederdieren (in het bijzonder ook insekten), fruit, groente, rijst e.d. Sommige soorten eten hoofdzakelijk dierlijk eiwit.

Vangen en transport

Het vangen kan met de hand (leren handschoen) of met een net gebeuren. Het transport kan met een stevige kist, waarvan een kant van tralies is voorzien, gebeuren. Ook een IATA box voor huisdieren is geschikt.