1

Agama agama

Nederlandse naam : Kolonistenagaam

Grootte : 30 tot 40 cm

Herkomst : Afrika

Levenswijze : Bodembewoner

Wetgeving : Geen

Terrarium, inrichting, verlichting en verwarming:

Voor twee dieren is minimaal een terrarium van 70x40x40 cm nodig. In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in droge gebieden (woestijn). Het terrarium dient overeenkomstig de biotoop ingericht te worden met stukken steen (flagstones of zwerfkeien), gezandstraald hout (Premium Sandblasted Grapevine) en een schuilplaats in de vorm van een Cozy Cave of Habba Hut. Ook al gaat het hier om woestijnbewoners toch mag een drinkbak niet ontbreken (Repti Rock Waterdish). Als bodembedekking kunnen we rood of wit zand gebruiken (Repti Sand). Voor de verlichting en verwarming komt een Repti Basking Spot Lamp in aanmerking. Het wattage van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een TL te gebruiken die ultraviolet licht uitstraalt (Reptisun 5.0). Het UV licht van deze lamp compenseert het gebrek aan natuurlijk zonlicht. Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van de dieren beter tot uiting komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide lichtbronnen mogen 12 tot 14 uur per dag branden. Om aan de grote warmtebehoefte van deze woestijnbewoners te voldoen kunnen we ook nog een warmtesteen (Repticare Rock Heater) of verwarmingsmat (Vivarium Heat Mat) in het terrarium plaatsen. Als aanvullende warmtebron, voor 's-nachts of in de winter, kan een porseleinen verwarmingslamp (Ceramic Heat Emitter) of rode warmtespot (Infrared Heat Lamp) gebruikt worden.

Geslachtsonderscheid:

Mannen hebben een dikkere staartwortel en zijn feller van kleur met een fel rode kop en staalblauw lichaam.

Voedsel:

Twee tot drie keer per week dienen de dieren gevoerd te worden met krekels en/of sprinkhanen. Als richtlijn kunnen per keer per dier 10 krekels gegeven te worden. Door een bakje met moriowormen in het terrarium te plaatsen, hebben de dieren ook tussen de voederbeurten wat te eten. Het is raadzaam om een bakje met Cricket Formula op de bodem van het terrarium te plaatsen zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te eten hebben en niet 's-nachts aan de hagedissen gaan knagen.

Vitamines:

Aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid van uw dieren is het noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insekten te bepoederen met een vitamine- en calciumpreparaat (Reptivite en Microstick Calcium Powder). Het makkelijkst gaat dit door de krekels vanuit het verpakkingsdoosje over te zetten in een plastic zakje en daar dan het poeder aan toe te voegen. Vervolgens even schudden zodat het poeder aan de insekten kan hechten en dan het zakje leeg strooien in het terrarium. Wanneer niet voldoende kalk en vitamine D3 toegediend of opgenomen wordt kunnen er diverse gebreken op gaan treden zoals verweking van de botten. Vitamine in de vorm van een AD3-vloeistof kan aan het drinkwater worden toegevoegd.

Temperatuur:

Gemeten in de koudste hoek van het terrarium, dus zo ver mogelijk van de warmtebron vandaan, moet de temperatuur overdag ongeveer 28 tot 30 gradenbedragen. De temperatuur onder de warmtelamp mag tot ongeveer 45 graden oplopen. 's-Nachts mag de algemene temperatuur niet onder de 20 graden zakken.

Combinatie:

De dieren zijn goed samen te houden met Eumeces schneideri (Berberskink), Tarentola annularis (Reuzenmuurgekko), Mabuya perodetti (Roodflankskink) en Mabuya quinquetaeniata (Vijfstrepenskink).