1

Furcifer oustaleti

Nederlandse naam : Oustalets reuzenkameleon

Grootte : Tot 60 cm

Herkomst : Madagascar

Levenswijze : Struikbewoner

Wetgeving : B*

Terrarium, inrichting, verlichting en verwarming:

Voor twee dieren is minimaal een terrarium van 100x50x50 cm nodig. In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden (bossen). Het terrarium dient overeenkomstig de biotoop ingericht te worden met flink wat takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd vasthoudt. Ideaal hiervoor zijn schors snippers (Repti Bark). Verdere aankleding van het terrarium kan bestaan uit diverse plastic planten. Kameleons kunnen geen stil staand water zien. Als de dieren niet dagelijks te drinken krijgen vanuit een pipet is het noodzakelijk een druppelaar of waterval in het terrarium te plaatsen. Het water dient minimaal drie maal per week ververst te worden. Om de luchtvochtigheid in het terrarium op peil te houden kunt u het beste elke dag even licht sproeien met Bio Mist. Voor de verlichting en verwarming komt een Repti Basking Spot Lamp in aanmerking. Het wattage van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een TL te gebruiken die ultraviolet licht uitstraalt als vervanging van het zonlicht in de natuur (Reptisun 5.0). Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van de dieren beter tot uiting komen en zowel het eet - als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide lichtbronnen mogen 12 tot 14 uur per dag branden. Eventuele bijverwarming, voor de nacht of tijdens de winter, kan in de vorm van een porseleinen warmtestraler (Ceramic Heat Emitter) of een rode spotlamp (Infrared Heat Lamp).

Geslachtsonderscheid:

Mannen hebben een dikkere staartwortel en zijn groter dan de vrouwen.

Voedsel:

Dagelijks dienen de dieren gevoerd te worden met grote krekels, sprinkhanen en/ of moriowormen. Baby muisjes worden ook graag gegeten. Als richtlijn kunnen per keer per dier 10 krekels, 5 sprinkhanen en/ of 3 moriowormen gegeven worden. Het is raadzaam om een bakje met Cricket Formula op de bodem van het terrarium te leggen zodat eventueel niet direct opgegeten insekten iets te eten hebben en niet 's-nachts aan de hagedissen gaan knagen.

Vitamines:

Aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid van uw dieren is het noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insekten te bepoederen met een vitamine- en calciumpreparaat (Reptivite en Microstick Calcium Powder). Het makkelijkst gaat dit door de krekels vanuit het plastic verpakkingsdoosje over te zetten in een plastic zakje en daar dan het poeder aan toe te voegen. Vervolgens even schudden zodat het poeder aan de insekten kan hechten en dan het zakje leeg strooien in het terrarium. Wanneer niet voldoende kalk en vitamine D3 toegediend of opgenomen wordt kunnen er diverse gebreken op gaan treden zoals verweking van de botten. Vitamine in de vorm van een AD3-vloeistof kan aan het drinkwater worden toegevoegd.

Temperatuur:

Gemeten in de koudste hoek van het terrarium, dus zo ver mogelijk van de warmtebron vandaan, moet de temperatuur overdag ongeveer 24 tot 26 graden bedragen. De temperatuur onder de warmtelamp mag tot ongeveer 35 graden oplopen. 's-Nachts mag de algemene temperatuur niet onder de 20 graden zakken.

Combinatie:

De dieren zijn door hun stress gevoeligheid niet samen te houden met andere dieren.