• Regeling Groene Schoolpleinen groot succes

  Jan 19, 2019 | 06:00 am

  Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze[…]

  Read more...
 • Nieuwe buren? Aanpassingen van zoogdieren in urbane omgeving

  Jan 18, 2019 | 06:00 am

  Steden zijn volledig ingericht naar de behoeften van de mens. Toch zijn er zoogdiersoorten die erin slagen om te leven onder stedelijke omstandigheden. Of een soort hiertoe in staat is, ligt aan een aantal factoren. Sommige soorten zullen het beter[…]

  Read more...
 • Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water

  Jan 17, 2019 | 06:00 am

  De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist[…]

  Read more...
 • Het Naardermeer: bolwerk voor de heikikker

  Jan 16, 2019 | 11:00 am

  Het Naardermeer is het oudste natuurgebied in Nederland. In het natuurgebied en de aangrenzende polders worden dit jaar meerdere grootschalige infrastructurele projecten gepland en uitgevoerd. Dit geeft kansen om migratieknelpunten voor dieren, waaronder doelsoort heikikker, aan te pakken.

  Read more...
 • Uiterst zeldzame Aardsterachtige aardappelbovist bij Huis ter Heide

  Jan 16, 2019 | 06:00 am

  Bij Huis ter Heide (UT) is een Aardsterachtige aardappelbovist aangetroffen. Deze buikzwam is zeer zeldzaam in Nederland, en van maar twee atlasblokken bekend. Vorig jaar was er al een melding van een merkwaardige paddenstoel bij vliegveld Soesterberg. Helaas was deze[…]

  Read more...
 • Gezond Natuur Wandelen, ook in Brabant!

  Jan 15, 2019 | 11:00 am

  Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt op ruim veertig locaties verspreid over vijf provincies wekelijks gratis begeleide natuurwandelingen aan. De wandelingen starten op een vaste locatie, dag en tijd en gaan langs en door het groen. Iedereen die het leuk vindt[…]

  Read more...
 • Extreme zomers versnellen inburgering

  Jan 15, 2019 | 06:00 am

  De laatste decennia worden er in ons land steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden waargenomen. Aanvankelijk is het voorkomen onbestendig en blijft het onduidelijk in hoeverre deze soorten ingeburgerd zijn. Uit verspreidingsgegevens is af te leiden dat extreem warme en[…]

  Read more...
 • Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel

  Jan 14, 2019 | 09:00 am

  De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de[…]

  Read more...
 • Voor het eerst in 10 jaar weer moshommels aangetroffen in Groningen, dankzij vrijwilligers

  Jan 14, 2019 | 06:00 am

  De in Nederland zeldzame moshommel blijkt in de provincie Groningen regelmatig op te duiken in Vogelakkers, een natuurmaatregel in agrarisch gebied. Dat blijkt uit monitoring van bestuivende insecten op deze akkers door vrijwilligers van de Werkgroep Groninger Bestuivers.

  Read more...
 • Asgrauwe tolhoren gevonden op blokkendam

  Jan 13, 2019 | 11:00 am

  Ooit leefden er Asgrauwe tolhorens waar nu Nederland ligt. Tot de laatste IJstijd. Daarna vormde Het Kanaal de noordelijke verspreidingsgrens. In 1994 vestigden ze zich met behulp van de mens en de klimaatopwarming in het Zeeuwse Oosterscheldegebied, maar kwamen niet[…]

  Read more...