• Om #boommarters te zien nu het bos in!

  Jul 8, 2020 | 06:00 am

  Boommarters worden maar weinig gezien. Dat heeft te maken met hun overwegend nachtelijke leven en omdat ze met hun scherpe zintuigen meestal mensen eerder waarnemen dan andersom. Ze verstoppen zich dan en zo worden veel boommarters ongezien gepasseerd. In deze[…]

  Read more...
 • Natuurjournaal 8 juli 2020

  Jul 8, 2020 | 05:45 am

  Wespendief heeft nu pas jongen en smalle raai bloeit.

  Read more...
 • Ministerie vraagt om nieuwe rechtszaken met wetsvoorstel stikstof

  Jul 7, 2020 | 20:00 pm

  Het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel leidde vorige week opnieuw tot boerenprotesten, wederom zo luid dat niemand ziet dat er ook bij het natuurherstel dingen grondig misgaan. Met name bij de herijking Natura 2000 en de extra herstelmaatregelen leeft het ministerie[…]

  Read more...
 • Kaukasische dwerggrondel negeert lockdown en vestigt zich in Nederland

  Jul 7, 2020 | 13:00 pm

  Terwijl heel Nederland in de ban was van het coronavirus, werd tijdens het voorjaar van 2020 door onderzoekers van RAVON in de Zuid-Hollandse Delta een voor Nederland nieuwe vissoort gevangen. Het gaat zeer waarschijnlijk om de uitheemse Knipowitschia caucasica, vanaf[…]

  Read more...
 • Moeraskartelblad en koekoeksbloem krijgen alle ruimte in natuurgebied bij Tienhoven

  Jul 7, 2020 | 12:00 pm

  Zeldzame planten zoals moeraskartelblad en echte koekoeksbloem duiken ineens weer op in het natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Een jaar geleden heeft de provincie Utrecht het natuurgebied heringericht om bedreigde planten en dieren alle ruimte te geven. En dat werkt[…]

  Read more...
 • Wat staat op het menu van de steenuil?

  Jul 7, 2020 | 09:00 am

  Een formidabel project: 75 dagen lang, 24 uur per dag tellen wat de steenuilen van Beleef de Lente vangen. Dat levert vele verrassingen op en laat mooi zien hoe flexibel ze wel niet zijn in hun prooikeuze. Maar ook hoe[…]

  Read more...
 • Meer bloemen op de Overijsselse heiden nodig voor bijen en dagvlinders

  Jul 7, 2020 | 06:00 am

  Bijen en vlinders staan volop in de belangstelling. Helaas vooral vanwege hun zorgwekkende toestand. Uit analyse in Overijssel bleek dat met name heidesoorten het moeilijk hebben. Vervolgonderzoek op een aantal kenmerkende heideterreinen heeft nu handvatten gegeven om de negatieve trend[…]

  Read more...
 • Natuurjournaal 7 juli 2020

  Jul 7, 2020 | 05:45 am

  Tweede nest kruisbek vliegt uit en grote weerschijnvlinder te zien.

  Read more...
 • Veldwerker ziet hoe Utrechtse natuur zich ontwikkelt

  Jul 6, 2020 | 14:00 pm

  Bioloog Van Dijk voert al twaalf jaar het veldwerk in het landelijk gebied van de provincie Utrecht uit. Ieder jaar rond half mei begint hij. Dat is de periode dat veel beestjes actief worden. Elk jaar inventariseert hij een tiende[…]

  Read more...
 • Zomer? Zandoogjes!

  Jul 6, 2020 | 11:00 am

  Nu is de tijd dat veel zandoogjes gaan vliegen. De drie talrijke soorten hebben maar één generatie per jaar en ontbreken in het voorjaar. Vanaf juni vliegen verspreid door Nederland wel zes verschillende zandoogjes en op heiden en in de[…]

  Read more...