• Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld

  Oct 31, 2020 | 06:00 am

  De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna zeventig procent afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.

  Read more...
 • Natuurjournaal 31 oktober 2020

  Oct 31, 2020 | 05:45 am

  Grutto bereikt Afrika; jeneverbesspanner vliegt.

  Read more...
 • Oud cultuurhistorisch landschap wordt weer zichtbaar in Willinks Weust

  Oct 30, 2020 | 11:00 am

  In het Natura 2000-gebied Willinks Weust bij Winterswijk wordt dit jaar een aantal percelen ontdaan van de bovenste bodemlaag. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden deze kletsnatte, laaggelegen gronden opgehoogd met grond uit de naastgelegen steengroeve, om[…]

  Read more...
 • Stadslandbouw, niet zomaar een trend!

  Oct 30, 2020 | 06:00 am

  Stadslandbouw is sterk in opkomst. In steeds meer steden gebruiken stadsbewoners onbenutte stukjes land voor voedselproductie. Atlas Natuurlijk Kapitaal neemt een kijkje in de keuken van twee succesvolle stadslandbouwprojecten: Voedseltuin Rotterdam in het Rotterdamse havengebied en oogsttuin LandinZicht op de[…]

  Read more...
 • Natuurjournaal 30 oktober 2020

  Oct 30, 2020 | 05:45 am

  Grote bonte specht blijft in Nederland, helmmycena's te zien.

  Read more...
 • Zien we nog veel vlinders dit weekend?

  Oct 29, 2020 | 11:00 am

  De temperatuur lijkt weer wat omhoog te gaan en omdat er nog niet of nauwelijks nachtvorst is geweest, zijn er nog flink wat vlinders aanwezig. Als ook de zon er nog even bij komt de komende dagen, kunnen we nog[…]

  Read more...
 • Nieuwe partner Nature Today: Kennisnetwerk OBN

  Oct 29, 2020 | 09:00 am

  Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is de nieuwste partner van Nature Today. Regelmatig zullen op deze site berichten verschijnen over OBN-onderzoek en andere activiteiten voor een optimaal beheer van de Nederlandse natuur.

  Read more...
 • Viruscrisis bij de konijnen

  Oct 29, 2020 | 06:00 am

  De COVID19-crisis drukt ons met de neus op het feit dat een besmettelijke ziekte ingrijpende gevolgen kan hebben. Voor mensen kunnen die gevolgen nog enigszins beperkt blijven door kennis, gedragsaanpassing en medische zorg. Konijnen (en andere wilde dieren) hebben die[…]

  Read more...
 • Natuurjournaal 29 oktober 2020

  Oct 29, 2020 | 05:45 am

  Visdief in winterkleed, meidoornuil vliegt nog.

  Read more...
 • Jonge vissen passeren Haringvlietdam: werpt kier eerste vruchten af?

  Oct 28, 2020 | 13:00 pm

  In december 2018 is Rijkswaterstaat gestart met de implementatie van het zogenaamde ‘Kierbesluit’ en stroomt er weer geregeld zout water het Haringvliet in. In het ‘Kierbesluit’ is vastgelegd dat de Haringvlietsluizen weer op een kier gezet worden om zo trekvissen[…]

  Read more...