Minimumeisen voor de huisvesting van Insecteneters

Woestijnegel, Latijnse Naam: Paraechinus aethiopicus.

Egels

Benodigde ruimte

De ruimte mag voor één of twee dieren niet minder zijn dan 2 m2.

Klimaat

Europese soorten houden een winterslaap. Voor soorten die behoefte aan warmte hebben mag de temperatuur niet onder 15 C zijn.

Inrichting van het verblijf

Een verblijf met strooisel of een natuurlijke bodem. Er moeten mogelijkheden zijn weg te kruipen. Bij een buitenverblijf zijn gladde wanden aan te bevelen, om te voorkomen dat de dieren eruit klimmen.

Sociaal gedrag

Egels gaan hun eigen gang, maar bij voldoende mogelijkheden om elkaar te ontlopen kan men er meerdere in een verblijf hebben.

Voeding

Naast dierlijk eiwit dient men ook fruit aan te bieden.

Vangst en transport

Afzonderlijk te vervoeren in kleine eventueel gecompartimenteerde kisten.

Tenrecs

Naast de grote tenrec worden ook de egeltenrec en sporasdisch de gestreepte tenrec gehouden.

Benodigde ruimte

De grote tenrec hetzelfde als de egel. Voor egeltenrecs mag het verblijf niet kleiner zijn dan 1 m2 voor twee dieren.

Klimaat

De temperatuur in het verblijf mag niet onder de 18 graden komen.

Inrichting van het verblijf

Het verblijf moet klimmogelijkheden hebben, zoals boomwortels e.d. Voor de bodem dient een strooisel gekozen te worden waarin de dieren zich ook kunnen ingraven.

Sociaal gedrag

Men dient tenrecs paarsgewijs te houden. Grote tenrecs kan men met meerdere tegelijk houden. Socialisatie met andere Madagascaranen, bijvoorbeeld muismaki's, is mogelijk.

Voeding

Naast vlees, insekten e.d. dient ook fruit aangeboden te worden.

Vangst en transport

Zie egels.